Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar

Gyengénlátó Változat

Műszaki menedzser alapszak BSc

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

A képzési idő: 7 félév
Duális és nem duális képzési formában is
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: műszaki menedzser


A szak képzési célja

A képzés célja gazdálkodási mérnökök képzése, akik megfelelő természettudományi, műszaki tudományi, gazdálkodási és szervezéstudományi ismeretekkel rendelkeznek a termékek és szolgáltatások anyagi, informatikai, pénzügyi és humán folyamatai integrált megoldásához, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel a képzés második ciklusban történő folytatásához.

 Szakirányok

Mérnök logisztikus szakirány

A szakirány célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a szervezetek logisztikai menedzsmentjének áttekintésére. A szakirányon a hallgatók megismerkednek a vállalati, a raktározási és a szállítási logisztika alapvető kérdéseivel, a logisztikai ellátási lánc modelljével és az e-logisztika technikáival.

Szakirányfelelős: Dr. Tóth József főiskolai docens, Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Tanszék

Projektmenedzser szakirány

A szakirány célja olyan szakemberek képzése, akik képesek projekteket tervezni, szervezni és munkacsapatokat hatékonyan irányítani. A szakirányon a hallgatók áttekintik a vállalkozási folyamatok projektszintű szervezésének kérdéseit, elsajátítják az innováció-menedzsment és a szervezetfejlesztés technikáit.

Szakirányfelelős: Dr. Kovács Beatrix főiskolai docens, Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Tanszék

A képzés főbb tanulmányi területei és ezek kreditjei

 • természettudományos alapismeretek 40 kredit
 • gazdasági és humán ismeretek 25 kredit
 • szakmai törzsanyag 80 kredit
 • differenciált szakmai ismeretek 40 kredit
 • szakdolgozat 15 kredit
 • szabadon választható tantárgyak 10 kredit

Kiknek ajánljuk a műszaki menedzser alapszakot?

Azoknak a fiataloknak,

 • akik szeretnének sokoldalú, korszerű és gyakorlatias gazdasági, szervezési és vezetési, valamint műszaki ismereteket elsajátítani;
 • akik nyitottnak érzik magukat a gazdaság-gazdálkodás kérdései iránt, fogékonyak az új, a jobb, a hatékonyabb megoldásokra, vannak ötleteik, és úgy érzik, ezeket képesek megvalósítani;
 • akiknek van önbizalmuk, nem félnek a nehézségektől, és elhiszik magukról, hogy tudnak lendületesen, csapatban dolgozva, kitartóan megküzdeni a sikerért, karrierért;
 • akik szeretnének olyan modern menedzselési, szervezetfejlesztési, innovációs technikákat elsajátítani, amelyekkel képesek sikeresek lenni munkájukban, hivatásuk gyakorlásában;
 • akik szeretnék a modern ipari csúcstechnológiák alapjait megismerni és ezzel szilárd műszaki ismeretekre is szert tenni;
 • akik tehetséget éreznek a piaci folyamatok és ügyletek lényegének megértéséhez, és szeretnének olyan képességeket, készségeket és kompetenciákat kialakítani, amelyekkel sikeres gazdasági mérnökök lehetnek;
 • akik nem különböző képzésekben, külön-külön, hanem egyszerre akarnak színvonalas és a gyakorlati életben is alkalmazható műszaki és gazdasági menedzsment ismereteket szerezni és ezzel piacképes, eladható, hasznosítható tudáshoz jutni;
 • akik szeretnének jó szakemberek lenni és munkaerőpiaci tekintetben is értékes diplomát szerezni;
 • akik olyan diplomát szeretnének, amellyel Magyarországon, az Európai Unión belül és a világban is képesek helyt állni.

Hol lehet elhelyezkedni a szakon szerzett diplomával?

Munkát találhatsz

 • kis-, közepes és nagyvállalatoknál,
 • multinacionális cégeknél,
 • állami szférában, közigazgatásban közintézményeknél, önkormányzatoknál,
 • ipari termelő és szolgáltató vállalatoknál,
 • logisztikai (raktározással, szállítmányozással, anyaggazdálkodással, anyagkezeléssel foglalkozó) cégeknél,
 • pályázatírással, technológiatranszferrel foglalkozó cégeknél,
 • mérnöki tervező és szolgáltató irodáknál,
 • kereskedelmi vállalkozásoknál,
 • pénzintézeteknél (bankoknál, biztosítótársaságoknál, piaci befektetésekkel foglalkozó cégeknél),
 • médiát működtető cégeknél.

Ha szeretnél még többet megtudni a szakról, kérdezz bátran:

Oktatási Igazgatóság GAMF Kari Egység

 • Kecskemét, Izsáki út 10.
 • Tel.: 76/516-318
 • Kari referens: Noel Gáborné
 • E-mail cím: felveteli@gamf.uni-neumann.hu

Oktatásfelelős

 • Dr. Tóth József 
 • Tel.szám: 76/516-340
 • E-mail: toth.jozsef@gamf.kefo.hu

 

Üzenhetsz a facebookon is: Kecskeméti egyetemista leszek 

 

Partnereink